Trolöshet Mot Huvudman Domar

[PDF]Högsta förvaltningsdomstolen – Avgörandedokument – HFD-dom.docx

26 juni 2014 – Kammarrätten i Stockholms dom den 29 juni 2012 i mål nr …. som lett till att han dömts för grov trolöshet mot huvudman och till att betala.

Bedrägeri och trolöshet mot huvudman – BG Institute BG Institute

Även förtroendebrott som förskingring och trolöshet mot huvudman har blivit allt vanligare … Advokater, domare, åklagare och jurister som arbetar med ekobrott …

Kassör stal från föreningen – döms för trolöshet mot huvudman – ÖP

25 jan. 2018 – Kvinnan döms nu för trolöshet mot huvudman. Hon döms till villkorlig dom och att betala tillbaka pengarna till föreningen. Det rör sig om totalt …

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna. …

… att utge egendomen eller redovisa för denna och som tillägnar sig egendomen … till skada för huvudmannen kan dömas för trolöshet mot huvudman (10 kap.

Dom mot kassör fastställdes av hovrätten – Ystads Allehanda

19 nov. 2002 – Kassören dömdes i februari till villkorlig dom för trolöshet mot huvudman och samt 18 000 kronor i dagsböter men han ansåg inte att han haft …

[PDF]Återkrav av förskingrade skattemedel – Luleå kommun

14 apr. 2009 – trolöshet mot huvudman så bedömer jag att det finns stora möjligheter att agera civilrättsligt … Enligt domen har ett belopp om minst 991 298 kr.

God man tömde kvinnas konto – dömd – sla.se – Skaraborgs Allehanda

20 sep. 2017 – Brottet bedömdes av åklagaren som grov trolöshet mot huvudman, men … henne för brott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter.

Dom i Blåvitthärvan: Selakovic friad – Fotbollskanalen

29 juni 2007 – Klockan 14.00 kom domen i Blåvitthärvan från Göteborgs tingsrätt. … De fällande domarna gäller grovt skattebrott, trolöshet mot huvudman …

Högsta domstolens referat NJA 1997 s 781 (nr 130) – Notisum

Åtalet för trolöshet mot huvudman: Jan P har som förvaltningschef vid Stiftelsen Särna-Idre …. Som påföljd förordas en villkorlig dom förenat med böter. TR:n gör …

Dom i Lund. ”Grov trolöshet mot huvudman” – Forum för alla i …

Lunds Tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och dagsböter för grov trolöshet mot huvudman. Enligt domen förlorade föreningen ca 1.2 …